Under historien har kreditmarknaderna oftast varit stängda för personer utan eget kapital i form av fasta tillgångar, som till exempel fastigheter. Denna situation har nu förändrats på ett väldigt intressant sätt.

Tack vare en globaliserad marknad för pengar och stigande inkomster bland befolkningen har det nu blivit möjligt att ta lån utan ränta möjligt för personer med fast inkomst. Nyckelorden i detta sammanhang är ”fast inkomst”. Man kan ta ett lån utan ränta om man har en fast inkomst för det finns nu låneformer, som till exempel privatlån, som inte bygger på säkerheter i form av fasta egendomar utan på en persons kassaflöde över tiden, den fasta inkomsten. Denna inkomst behöver inte heller bara vara en vanlig lön utan kan också bestå av sjukpenning eller en pension. Dessa faktorer har medfört att lånemarknaden vuxit väldigt snabbt.

Vad krävs för att man ska få ett privatlån?

Vad är det då som krävs för att man ska få låna pengar helt räntefritt om man ansöker om ett privatlån? Det krävs faktiskt inte så mycket. Det man behöver göra är att fylla i en mycket kort låneansökan som ska innehålla önskat lånebelopp, hur lång tid man vill ha lånet – återbetalningstiden, samt personuppgifter inklusive bankkontonummer. När man fyllt i ansökan kommer kreditgivaren att med hjälp av personnumret att göra en kreditundersökning som tack vare internet och uppkopplade databaser bara tar en sekund att göra. Denna kreditundersökning tittar på tre saker; det är personens inkomst, hur stora lån man har i dagsläget – om några alls – samt om man har några betalningsanmärkningar.

Om man blir godkänd på alla tre punkter kommer man att få sitt lån beviljat och då kommer det pengar in på kontot inom bara några sekunder. Därefter kommer man varje månad amortera av lånet.